top of page

Privacyverklaring

Beautysalon Derma-Plus, gevestigd Remparden 40 - 9700 Oudenaarde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten geleverd door Beautysalon Derma-Plus.

Beautysalon Derma-Plus respecteert de privacy van alle klanten en zorgt voor een vertrouwelijke behandeling van alle informatie die u geeft.

Contactgegevens:

www.derma-plus.be

Miranda Walgraef 

Remparden 40 - 9700 Oudenaarde (België)

dermaplus1@gmail.com 

+32 (0)497/ 27.85.18

BE 0877 101 021
 

Persoonsgegevens die verwerkt worden:

Beautysalon Derma-Plus verwerkt uw persoonsgegevens  doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt bij uw bezoek, via telefoon, via contactformulier (voor contactpagina klik op contactformulier) op deze website of via mail (dermaplus1@gmail.com).

De gegevens worden enkel gebruikt voor het verschaffen van informatie omtrent de dienstverlening van Beautysalon Derma-Plus.

Overzicht van de persoonsgegevens die Beautysalon Derma-Plus verwerkt:

- voor- en achternaam

- geboortedatum

- adres

- GSM/Telefoon

- emailadres

- gegevens die invloed (kunnen) hebben op uw huidbeeld of invloed kunnen hebben op een (volgende) behandeling

- uw behandelingen en aankoop producten

Beautysalon Derma-Plus verwerkt uw persoonsgegevens:

- voor verwerking van nieuwsbrieven 

- om u te kunnen bellen of mailen indien nodig om dienstverlening te kunnen uitvoeren

- om u met de juiste producten en technieken te kunnen behandelen 

- om u te informeren over wijzigingen van diensten en producten

- Beautysalon Derma-Plus verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Alle gegevens worden bijgehouden net zolang tot u verzoekt deze te wissen of te wijzigen.

Beautysalon Derma-Plus deelt uw gegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

 

Persoonlijke gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Het recht om verwijdert te worden is slechts van toepassing indien aan alle wettelijke & contractuele formaliteiten zijn voldaan (mits betaling van alle openstaande rekeningen etc…).

Beautysalon Derma-Plus biedt u eveneens de kans u uit te schrijven op nieuwsbrieven. 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beautysalon Derma-Plus .

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, die wij van u bewaren in een computerbestand, naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar dermaplus1@gmail.com 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart bij het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Er wordt zo snel mogelijk op uw verzoek ingegaan.

Beautysalon Derma-Plus wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Beautysalon Derma-Plus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Miranda Walgraef via dermaplus1@gmail.com.

Deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden van de website. Eventuele veranderingen kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Check op regelmatige basis deze privacyverklaring. Deze pagina werd het laatst upgedate op 25 juli 2018.

bottom of page